Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd

Vi pensionärer är i hög grad beroende av vad kommun gör. Det handlar om allt från vård och omsorg till kollektivtrafik och samhällsplanering.

Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) representerar c:a 60 pensionärsföreningar i Uppsala med sammanlagt drygt 20 000 medlemmar. UPS bevakar, informerar om och påverkar vad kommunen gör och som särskilt berör oss. Det gäller stort och smått – det mest synliga ligger i projektet Äldrevänlig stad, ett UPS-initiativ. De särskilda boendendena följer vi via våra SÄV-grupper, Samråd Äldres Vård. Vi lämnar remissvar i många frågor och möter kommunen i Kommunala pensionärsrådet (KPR), med omsorgsnämndens presidium och med äldrenämndens presidium.

UPS engagerar pensionärer som bidrar till UPS verksamhet som ständigt utvecklas.
Här bidrar vi med information och tankeutbyte.

Jan Ask

UPS ordförande

Sponsring kan ge fler sittplatser

[Uppsalatidningen] En bänkstrategi ska tas fram för Uppsala. Syftet är att skapa fler sittplatser så att framförallt äldre, men även andra med trötta ben, kan få en stunds vila när så behövs.
– Personligen tycker jag att sponsrade bänkar kan vara ett alternativ, säger Roger Jo Linder, samordnare inom projektet Äldrevänlig stad.

läs mer

Årsmötet äger rum torsdagen den 22 mars 2018 i Korskyrkan.

Här kan du ladda ner alla handlingarna i en PDF-fil (26 sidor) eller:

1. Årsmötets dagordning (2 sidor)
2. Verksamhetsberättelse 2017, UPS (8 sidor)
3. Verksamhetsberättelse 2017, Träffpunkten Storgatan 11 (4 sidor)
4. Bokslut, UPS (2 sidor)
5. Bokslut, Träffpunkten Storgatan 11 (2 sidor)
6. Stadgarna (3 sidor)
7. Förslag till nya stadgar (4 sidor)
8. Valberedningens förslag (1 sida)

Arkivet

Protokoll, minnesanteckningar mm.

Nyhetsbrev

Prenumerera till
vårt nyhetsbrev

Pensionärsguiden

Nyttiga länkar och
information

Samråd Äldres Vård

Påverka äldrevårdens
utformning

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) arbetar för ett människovärdigt samhälle och eftersträvar balans mellan generationer där äldres intressen tas tillvara med stöd av vår samlade kunskap och livserfarenhet.