Pensionärsguiden

HJÄLP OSS förbättra Pensionärsguiden!
Har Du synpunkter, kommentarer eller känner Du en webbsida som Du tycker borde vara med?
Kontakta oss på webbredaktor@uppsalapensionarerna.se

BOENDE & OMSORG

TRYGGHETSFRÅGOR - Att förebygga skada på liv och egendom (inlägg av Rolf Wallner)
HEMVÅRD (Uppsala kommun) – I Uppsala används begreppet hemvård om den samordnade hemtjänsten och hemsjukvården. Hemtjänsten och hemsjukvården samarbetar men har olika uppgifter.
BOENDE FÖR ÄLDRE (Uppsala kommun)
HITTA & JÄMFÖR VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN (Uppsala kommun)
TRYGGHETSBOENDEN HOS UPPSALAHEM
TRYGGHETSBOENDEN HOS RIKSHEM
SENIORVAL – söktjänst om boende, service och omsorg för seniorer.
VÄRDIGHETSGARANTI för hemtjänst. (Uppsala kommun)
VÄRDIGHETSGARANTI för vård- och omsorgsboende. (Uppsala kommun)

LÄKEMEDEL

HITTA APOTEK I UPPSALA
KOLL PÅ LÄKEMEDEL – lär dig hur du som patient själv kan ställa krav och påverka din läkemedelsbehandling.
SENIORMEDICIN – fakta och praktiska råd vid förskrivning och uppföljning av läkemedel till äldre
REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FÖR VUXNA 2016-2017 (Landstinget i Uppsala län – sid. 93-94 "Äldre och läkemedel".

MOTION & HÄLSA

FYSISK AKTIVITET FÖR DIG SOM ÄR 65+ (Uppsala kommun/Vård & Omsorg)
SOV BRA – UTAN SÖMNMEDECIN – en broschyr från Landstinget och Apoteket
GLUNTENPROMENADERNA: INFOTAVLA (pdf-fil) och FOLDER (pdf-fil) – tips om promenadssträckor i Uppsala
GYM FÖR SENIORER – iämförelse mellan olika gym i Uppsala

HJÄLPMEDEL

HJÄLPMEDEL & REHABILITERING (Uppsala Kommun)
HJÄLPMEDEL PÅ 1177 – hitta hjälpmedelsbutiker och utställningar med 1177.se

MAT & KOST

SENIORRESTAURANGER (Uppsala kommun)
ÄT DIG FRISK – intressant artikel från Veteranen.

EKONOMI

BOSTADSTILLÄGG OCH ÄLDREFÖRSÖRJNINGSSTÖD (Pensionsmyndigheten)
SMART SENIOR – rabatter och erbjudanden
GILLA DIN EKONOMI – en nationell satsning för att "stärka och öka medborgarnas privatekonomiska kunskaper"
FÖRSÖK INTE LURA MIG! – utbildningsmaterial om bedrägerier mot äldre (PRO)

LÄRANDE & KULTUR

BIBLIOTEK UPPSALA – Biblioteket erbjuder stöd och hjälp för äldre. Här kan du läsa om vilken service biblioteket kan ge.
UPPSALA SENIORUNIVERSITET erbjuder sina medlemmar stimulerande studiecirklar, föreläsningsserier, föreläsningar, studiebesök, teaterresor, resor mm.
SENIORNET UPPSALA – datakurser och datorövningar
NESTOR FOU CENTER – informativt om forskning av intresse för äldre.
ALLA KAN SURFA – Studieförbundet Vuxenskolans steg-för-steg guide, utmärk för att lära sig att använda läsplattor och smarta mobiltelefoner.
MUSIK ATT MINNAS – producerar frågesportlådor, bingon, vishäften och skivor i samarbete med personal på äldreboenden och dagverksamheter. INTRODUKTION TILL INTERNET FÖR ÄLDRE – Internetstiftelsen i Sverige (IIS) sprider kunskap om nätet genom att producera och ge ut Internetguider.

TRÄFFA ANDRA

TRÄFFPUNKTER I UPPSALA – mötesplatser i Uppsala för 65+
TRÄFFPUNKTEN STORGATAN 11
UPPSALA.COM – UNT:s guide över kulturlivet i Uppsala
ÄLDREKONTAKT – organiserar träff för äldre med hjälp av insatser från frivilliga


'